Keresés
 
  A program | A fesztiválról | Archívum | Sajtószoba | Linkek  
 

THEALTER / Sajtószoba

 

Sajtószoba

Írások a fesztivalról

nyomtatható verzió

A Criticai Lapok kritikája

"Szabad Színházak Nemzetközi Találkozója, alternatív színházi találkozó (Thealter), független színházak seregszemléje: bármennyire is szavakon lovagolunk, ha végignéz az ember a hazai színházi törekvéseken, pontosan tudja, mi az, amit „alternatív, szabad, független" színjátszásnak hívunk. A gyermekeknek szánt Maszkaland és az egyetemisták Ekisfesztjén túl – de akár velük együtt – a Thealter idei programjának is megvolt ez a karakteres összetartása. Ennek ellenére a fesztivál legerősebb előadásai, legemlékezetesebb pillanatai nem az alternatív-szabad törzs felől, hanem ehhez képest két külső pontból, a klasszikus színház (kamaratermi monodráma) és a nem-színház (csoportépítő tréning, drámapedagógia, pszichodráma) felől érkeztek."
Török Ákos: Szegedi alternatívák

2009.01.12

forrás: MASZK

A 168ora.hu beszámolója Pogány Judit börtönbeli előadásáról

"A Csillag börtön kultúrtermébe fegyveres őrök kísérik a közönséget: a rabruhás férfiakat a hátsó padsorokba terelik. „A civilek fáradjanak előre!” Az ülésrend itt most bizalmi gesztus az elítéltek felé. A biztonsági előírás, a börtönélet szabályai szerint ugyanis fogvatartott soha nem kerülhet civilek háta mögé.
A színpad üres konyha, a falakon koszos tapéta, az ócska gáztűzhelyen fazék, az asztalon viaszosvászon terítő. Molnárné (Pogány Judit) agyonmosott otthonkában, mackónadrágban jelenik meg. Söprögetni kezd, aztán a közönséghez fordul: „Nekem nincs titkom. Az égadta világon semmi olyan dolog nincsen az életemben, amit titkolni vagy rejtegetni kellene. De az biztos, hogy ilyen szerencsétlen asszony, mint én vagyok, a világon nincsen... Hogy én milyen anya vagyok! Hát melyik szülő az, ha valamit elkövet a gyereke, nem bocsát meg neki?!”"
Sándor Zsuzsanna: Börtönmonológ: egy gyilkos drámája

2008.08.22

forrás: MASZK

A z'art kor (zartkor.hu) beszámolói

"Bizonyos értelemben felelőtlen válogató vagyok, az ösztöneimre hallgatok. Nem beszélek nyelveket, nem járok fesztiválról fesztiválra. Például, annak idején az Ivo Dimcsevről megnéztem egy dvd-t, és az első perc után azt mondtam, hogy ez az ember kell ide a Zsinagógába. Nem kezdem el végignézni a munkáit. Akkor, amikor 3 évvel ezelőtt nálunk fellépett, Ivo Dimcsevet Magyarországon még senki nem ismerte. Valaki egy bolgár társulatból javasolta, vagyishogy ide került, teljesen véletlen volt."
Török Ákos interjúja Balog Józseffel a THEALTERről

**************************************

"A SZASZSZ nélkül (pontosabban a hazai szabad-alternatív-független élvonal nélkül) tagadhatatlanul szegényesebb a szegedi fesztivál július. A nagyrészt szellemtelen, közhelyes, az előre megadott tematikai bázishoz (metamorphosis) erőlködve igyekvő felvezető szövegek sem sok jóval biztattak kezdetben.
Az idiótaságtól a közepesen át az elég jó derékhadáig, egészen a színházi csemegékig, elgondolkodtatva, megmozgatva, néha a nem túl kellemes magunkba nézésre is lehetőséget adva, ritkán untatva, ritkán akasztva el a lélegzetet, öt napon keresztül, az egymásba érő terektől és széles utcáktól levegős Szegeden (ami, valami megmagyarázhatatlan módon az Egy polgár vallomásai Kassáját idézi nekem, ahol sosem jártam) véget ért a 2008-as Thealter.
… és megint még 358 nap."
Török Ákos kritikai áttekintése a fesztiválról

**************************************

"Az egyetemi, főiskolai hallgatók számára kiírt esszépályázat keretét a Thealter tematikai csomópontja - a metamorphosis, átváltozás - mellett a színházhoz való eredeti hozzászólás, a színházzal való radikális párbeszéd adta. Hogy mindebből nem sok valósult meg a beérkezett pályaművekben, az nem a kiírók számlájára írandó. Kisebb - definitív, stiláris - probléma, hogy voltaképpen egyetlen esszé sem született: voltak tanulmányok, volt egy novella, néhány kritika és jó néhány költői kérdésektől zsúfos merengés."
Török Ákos az Ekisfeszt programjairól

**************************************

"A már említett Andaxínház-produkció egy-egy kiindulópont, pillanatkép kiterjesztése, folytatása, mélyebb tartalma, megváltoztatása. Dékány Edit, Miko Dávid, Vass Imre és Garai Júlia improvizációs gesztustánca egy ecset. A napnak, a következő és az előző előadás aláfestője, elvonatkoztatója, ráhangolója. Az alaphelyzet mindig egy frakkba öltöztetett fiú és egy lány szelíd ölelkezése a tér melletti falnál. Kibontakozás egymás karjaiból, jelzés- és jelentésértékű mozdulatok, szaggatottság, ok-okozati következtetések, vágyak, birtoklás, szerelem, függetlenség, uralkodás. Egymás és saját testük kölcsönhatása, az emberi önzetlenség majd önzés lelki szignójává válik a test. Egyre tágabb terek, kapcsolódások, találkozások, taszítás, vonzás, egó… A vége mindig ugyanaz: külön út."
Sánta Mária: Keménykalap és metamorfózis - Thealter 2008


2008.08.22

forrás: MASZK

A hír6.hu tudósítása

A szerző: Bene Zsuzsa.

"Belelépett, most éli a 18-dikat a Fesztivál, és beindult a pörgés, minden szinten, helyszínen. Nyílt szívekre és érzésekre vár a Thealter. A Régi Zsinagóga mint mindig hűvös, ám a hangulat máris melegszik."
Thealter 2008 – a 18-dikban

**********************************

"A tudósító számára pedig Urbán András: Turbo Paradiso produkciója hatott a leginkább. Háború, ez egymás elleni harc, a népek között, többnyelvű öldöklés, asszonyok, férfiak, gyerekek, öregek megaláztatása. Az igazi háború azoktól, akik ezt megélték, azoknak, akik csak elvont jelentést tudnak értelmezi a szó hallatán. Igazi, fegyveres és lelki, mindennapi háború. Micsoda különbség a kettő között, s mégsem más, mert az igazi, fegyveres tovább kúszik, és lesz lelki, mindennapi."
Lecsendesedtek a lelkekben zajló viharok

2008.08.05

forrás: MASZK

Revizor - az NKA kritikai portáljának írásai

"Metamorphosis – a szervezők és az alapító-művészeti vezető, Balog József szándéka szerint ez az önértelmező metafora kapcsolja össze a 18. Thealter gyerekeknek, egyetemistáknak és az alternatív színjátszás iránt érdeklődőknek szóló programjait."
Gere Zsolt A nagykorúság szabadsága c. írása a fesztivál új koncepciójáról

****************************************

„Mi vállalkoztunk rá, hogy törlesztjük egész társadalmunk adósságát: áldozatos munkával létrehoztuk Politikusképző Artistaiskolánkat” – hirdeti egy (általunk) kiragadott mondat a Thealter Fesztivál műsorfüzetéből a szentesi Horváth Mihály Gimnázium drámatagozatának műsoráról."
Ibos Éva (Ne) Menjünk az utcára! c. írása a szentesiek szabadtéri/utcaszínházi előadásáról

****************************************

Táncos mítoszátdolgozás, törzsfejlődést imitáló tréning, keleti bölcsességekkel tűzdelt performance: a Thealter első napjának könnyen feledhető színházi kínálata.
Gere Zsolt Hármas-ugrás c. írása a fesztivál első napjának előadásairól

****************************************

"A Szabad Színházak Nemzetközi Találkozójának egyik legrokonszenvesebb hagyománya a bábművészet bevonása a fesztivál programjába, ami – a meghirdetett metamorfózis ellenére - az idén sem változott."
Ibos Éva Szabad a báb c. írása a fesztivál két bábprodukciójáról

****************************************

"Tárgyilagos, elfogulatlan, az érzelgősségtől mentes, szikárságában lírai tömörségű, redukált eszközeivel is rendkívül képszerű előadás a Turbo Paradiso, ám a jelzőket néhány kiló paradicsom képes annullálni."
Papp Tímea Túlélési gyakorlatok c. írása Urbán András Társulatának Turbo Paradiso c. előadásáról


2008.08.05

forrás: MASZK

A SZEGEDma.hu beszámolói

"Abban a mélységben, melyben még nem roppan össze az ember, a hullámzás ringatta, kiismerhetetlen áramlatok kavarta mindenségben indulhattunk alkalmi hőseinkkel felfedező útra. Az alámerülés terének könnyedségét visszaadó mozgásuk, szellemes bábjátékuk szavak nélkül, esetenkénti bugyborékolás közepette mesélte el a talált igazgyöngy történetét. Ezt az értéket próbálták felszínre hozni, s e küldetésüket az utolsó percekben siker koronázta, bár alig bírták már szusszal. Mire lejárt a hátukon hordott, ötven percre hitelesített palackjaik ideje, ha fuldokolva is, ismét felmerültek közénk, hogy hajójukra kászálódva úgy tűnjenek el az utcák, házak alkotta szorosok útvesztőjében, mintha soha nem jártak volna itt, közöttünk…"
Varga Iván Az utcaszínház zászlóshajója felvonta vitorláit c. írása itt.

**********************************

Fényképekkel illusztrált MASZKALAND-beszámolók egy ifjú MASZKALANDor, Varga Sára "tollából":

"Én ma a drámacsoportot választottam, kitalált történeteket adtunk elő improvizálva. Délig mindenki a saját csoportjával „dolgozott”, utána a legtöbb gyerek átalakult. Be lehetett öltözni egy csomó, szerintem kicsit béna ruhába, és kifestettük egymást. Majd az átalakultak elmondták, hogy mivé varázslódtak el: netán öreg káposztalevéllé vagy túlsminkelt dámává. Miután mindenki felfedte kilétét, elindultunk ebédelni."
Maszkaland-gyermektoll: Krimi túrós derelyével

"Saját készítésű fényképezőgépet gyártottunk. Ehhez a bonyolultnak látszó művelethez elég egy sötét doboz egy nagyon kicsi lyukkal. A dobozba speciális lapot tettünk, majd befogtuk a lyukat, és kimentünk a világosra. Elengedtük, és egy percig egy helyben álltunk. Újra befogtuk a lyukat, és vissza a sötétbe, ahol a fiúk már javában ‘éjszakai’ bunyóztak, mikor is lehetne erre jobb alkalom… Mikor végre nyugi lett, kivehettük a lapot a dobozból, amiből előhívással kép lett. (Nem mi végeztük ezt, mert az előhívószer foltot hagy.) A fekete-fehér kép egész jóra sikerült, nagyon élveztem."
Maszkaland-gyerektoll: Dagerrotípia és akadályverseny

"Ma esőűző tánccal kezdtük a napot. Mindent bevetettünk: gorilla-tánc, dobszó, harci üvöltés. El is állt az eső, lehet, hogy minden nap ezt kellett volna tennünk? A szakkörök közül ma a grafikát választottam. A legtöbben a hidegtű-technikát próbálták ki. Egy fémlapba mintát karcoltunk egy éles szerkezettel, befestékeztük a felületet, majd jó alaposan lesikáltuk. Úgy, hogy csak a mélyedésekben maradjon. Ezt ráhelyeztük egy papírlapra, és az egészet átpréseltük. Úgy működik ez, mint egy befele mélyedő nyomda.
Nagyon tetszett, ugyanis ezt több színben akárhányszor nyomtathattuk. Szerintem a délelőtt nagyon jól telt, minden tökéletes lett volna, ha a kezem el nem vágom. De milyen unalmas lenne az élet, ha soha semmi rossz nem történik!"
Maszkaland-gyerektoll: (Fel)szabadítók s Makám-zene

"Az ebédlőből rögtön a Laposra mentünk homokszobrászkodni. A mi csapatunk először sellőt akart építeni, de az túl nehéznek tűnt. Elkezdtünk hát egy vulkánt, de az meg túl egyszerűnek látszott. Lett a púp mellé még egy púp, így született meg Donát, a kinyúlt és kimúlt teve. Lábai a négy égtáj felé szétálltak a földön, a nyelve kilógott, feje a földre rogyott. Donát, a teve nagy sztár lett. De nagy sikert aratott a többi mű is: a tornacipő, a napozó lány, a gyík, a végzet vulkánja és a képzelet vára."
Maszkaland-gyerektoll: Donát, a döglött teve

"Este indultunk haza, kicsit szomorúan, hogy vége a tábornak, kicsit boldogan is, hogy milyen jó volt ez a néhány nap. Nem is gondoltam volna még akkor, amikor anyukám elzavart engem ide. Most meg szívesen maradnék még pár napig. De sebaj, jövőre újra eljövök, ti pedig ismét olvashatjátok (maszk)kalandos naplómat."
Maszkaland-gyerektoll: Vége a dalnak…

2008.08.05

forrás: MASZK

Az ellenfény online a fesztiválról

A szerző: Szoboszlai Annamária.

"Túl vagyunk a rövid és frappáns megnyitókon, túl az első bemutatókon. Kint ázik beton, macskakő és sötét. Bent megalakul az Aranyhörcsögök, Pingvinek, Szamarak, Nyulak, Szitakötők (…) nemzetsége. Fiúk s lányok, dürrögünk, pártalálunk, dörzsölődünk, bacchanálizálunk. A játékmester Keserű Imrén keresztül maga Jézus, Allah, Buddha és Krisna instruál (meg egyszer Freud is), és vezérli átváltozásváró kompániánkat A Törzs címet viselő „színházi show”-ban, ebben a reménybeli „közönség-streching”-ben, izom-és szellemlazító tréningben, a szentesi gimnázium drámatagozatos álpublikumával felturbózott félspontán féltestvériség félmetamorfózisában. Óra-perc-másodperc…"
Thealter Metamorphosis – Nyitány

*********************************

"Boris, aki a volt Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola nagy kapuján belépve fogad minket (a lépcsőfeljáró tövében álló székek, padok egyikén ülve), még nem Boris Bakal, a Bacači Sjenki rendezője. Később lesz azzá, mikor már a „kontroll szobában” töprengek Joseph K.-ként (illetve helyette). Az a Boris még csak valaki, aki nem beszél magyarul, s előbb az olasszal, majd az angollal próbálkozik, puhít, ráhangol, görcsöt old, előkezel. Akár ha egy orvosi rendelő várójában lennénk összezárva, s az orvos a tudtunkon kívül már hozzákezdett a több hónapig is elhúzható terápia előkészítéséhez."
Elmélázva, vakon

*********************************

"A Ne csókolj meg, épp edzek! című darab nem kezd moralizálni. Főhőse egy kislány, egy gyerektestéhez képest felnőtt arcú kislány, aki anyukáját szólongatva, az üres szobában egy nyitott könyvet talál: „Immages de la femme”. Olvasni kezdi, milyen az elvárások diktálta ideális nő: a bokája karcsú, a mozdulatai hangsúlyozottan nőiesek. Teljesíteni akar. Édesanyja vörös, magas sarkú cipőibe, a „nőiségbe” bújik, csetlik-botlik a túlméretezett elvárások lábbelijében. Cérnavékony gyerekhangját nőisen búgóra mélyíti, s mint az első, tettüket provokációnak szánó feministák, óriás szivarral a szájában szónoklatba fog. Ledobja magáról szoknyáját, leveti blúzát, s a vékony, se nem nő, se nem férfi testet egy nyakkendő felvételével próbálja újradefiniálni, besorolni, önmaga számára kitölthetővé tenni."
Körömtaps – morál, dekára

*********************************

"Urbán András nagyon ért a brutalitás, az embertelen szörnyűségek élvezettel fogyasztható könnyű étekként való tálalásához, olyannyira, hogy a Turbo Paradiso paradicsomdobálással zárul: tessék megdobálni az alsóneműre vetkőzött, arcvédővel felszerelkezett színészeket! Azaz a borzalmakat, a katonaruhákat, a háborút – mindent! Ne legyenek lelkiismereti aggályaink. Dobáljunk, hisz ez csak játék!"
Fecsegve, csicseregve

2008.08.05

forrás: MASZK

A Webrádió beszámolói, fotógalériákkal

A szerző: Gollowitzer Diána

"Szerdán vette kezdetét a MASZK Egyesület által szervezett 18. Thealter fesztivál. A programsorozatot Balogh József művészeti vezető nyitotta meg, az alkalomhoz illően egy komikus performance-szal, melynek végén megszabadult cilinderétől, krumpliorrot tett fel, és öltönyére egy, a fesztivál logójával díszített pólót vett."
Nagykorú lett a Thealter

************************************

"Csütörtök este Menszátor Héresz Attila a Régi Hungáriában adta elő a Jászai című monodrámát, ami Jászai Mari írásain alapul. Az előadás során a legendás színésznőről egy igen emberi portrét kapunk, melyben az emberi gyengeségek mint a hiúság és a gőg éppúgy megmutatkoznak, mint az állandó megfelelni vágyás. Irónia („Rólam ne nevezzenek el teret!") és pszichológiai mélység egyszerre van jelen a darabban, mely során Menszátor Héresz Attila is hol kilép, hol visszalép Jászai Mari „bőrébe". Az előadás a Quimby Mari című számával ér véget, így a nézőkben még egyszer tudatosulhat, hogy amit láttak, az (noha valóságon alapul) fikció, Jászai Mari személyiségének utólagos értelmezése."
Thealter: Szabad választás

2008.08.05

forrás: MASZK

Írások a Délmagyarországban

„– Köszönöm, hogy eljött, művésznő. De még egyszer nem bírnám megnézni – szólt egy elítélt tegnap Pogány Judithoz a Csillag börtönben. A színművész Anger Zsolt rendezésében a Pedig én jó anya voltam című dokumentum-monodrámát adta elő, a program a Thealter fesztivál része volt. Az egyébként is hatásos darab ereje megduplázódott a helyszíntől és a ténytől, hogy „civilek" és elítéltek együtt nézték. – Teljesen paff vagyok – fogalmazta meg az egyik rab azt, amit mindenki érzett.
Az előadás után Pogány Judit és a börtön pszichológusa, Éles Éva beszélgetett a nézőkkel. Főleg az elítélteknek volt mondanivalójuk.”
Gonda Zsuzsanna Pogány Judit a Csillagban: megváltó szenvedés c. írása itt.

********************************

"A titokzatos víz alatti városban mitikus és ősi lényekkel találkoznak. Az ötvenperces játékba a nézőket is bevonják: belehallgathatunk az óriási tengeri csigába, búg-e vajon, vagy éppen barátságot köthetünk az igazgyöngyre vágyó sellővel."
Nyemcsok Éva Thealter 2008: kutatóhajó a Klauzál téren c. írása itt.

********************************

"Könnyű kikerülni Szegeden a csöppet sem tolakodó, szinte már diszkrét színházi fesztivált, a tizennyolcadik Thealtert – de nagy könnyelműség így tenni. Főleg a régi Hungáriában és a régi zsinagógában zajlottak az előadások, néhányba azért „belebotlani" is lehetett, például a szentesi Horváth Mihály gimnázium drámatagozatos diákjainak Első Magyar Garantáltan Pártsemleges Politikusképző Artistaiskola Vizsgacirkuszába a Széchenyi téren."

Gonda Zsuzsanna Thealter 2008: megkerülhető, de kihagyhatatlan c. írása itt.

********************************

"1991-ben, már túl két korszak hirtelen határán – két esztendővel azelőtt még szocializmus volt, bármit jelentsen is ez a szó – színházi fesztivált varázsoltunk Szegeden. Fura kis varázslat volt, csupa drukker és semmi európacsúcs. De azért egy magyar csúcs igen, ha nem is valami hagyományos sportágban. Ennyi színház, néhány napon át, egyetlen városban, ennyi sok néző előtt – na, az még nem volt e lángoktól ölelt, kicsike és ártatlan országban. Na, abban!"
Ma kezdődik a 18. Thealter - Balog József-előszó2008.08.05

forrás: MASZK

A Kultúrpart (hangulat)jelentése

"Zsalakovits Anikó (az általam most hiányolt Andaxínház állandó szegedi fellépő egyik frontembere) koreográfiája rebben minden előadás előtt az udvaron, finom s érzékeny mozgásanyag, minimalisztikus mozgáskultúra, feltöltött emóciókkal húznak a magasba, mint most is Mikó Dávid, s vállain támaszkodó Garai Júlia duettje, az áldozatok nevei alatt a táncos lábnyomai a falakon, finom költészete. Nem láttam két egyforma mozdulatot, a filigrán koreografált vázszerkezetre felépített imprók méltó felvezetései az utánuk kezdődő színházi produkcióknak."
Lengyel Péter: Én szegem, te Szeged...

2008.08.05

forrás: MASZK

A Magyar Nemzet tudósítása

A szerző: Pethő Tibor.

"Már tart Szegeden a nemzetközi viszonylatban is jegyzett Szabad Színházak Nemzetközi Találkozója, a Thealter International. A szervezők a hagyomány szerint a színházi struktúrán kívül álló alkotókat látnak vendégül, de nyitottak minden más, új kísérletre is."
Alternatívok találkozója Szegeden

****************************

"Úgy tűnik, az égiek az összes felhőt Szeged felett szándékoznak kifacsarni. Legalábbis ez az érzése a Thealter nemzetközi alternatív színházi fesztiválra a városba érkezőnek. A zuhék elmúltával aztán rendszerint szinte percek alatt kisüt a nap, mindez egy svájci vasúti menetrend pontosságával, s így gyakran azt hiszszük, talán magának a programnak is szerves része a szeszélyes időjárás."
Mulatság a Tisza-parton

2008.08.05

forrás: MASZK

Szubjektív reflexiók a fesztblog.hu-n

A szerző: p_janos.

"Sajátos módon kezdődött Szegeden a Thealter. A Dugonics térre tervezett utcaszínház idejére az illetékesek elfelejtették kikapcsolni a szökőkút zenéjét. Így hosszas toporgás, telefonálgatás után a szentesi HMG műhely sorsába beletörődve, palotással kísérve kezdte produkcióját."
Szökőkútzene, Ekisfeszt és marad a várakozás

********************************

"Ha voltak is néha kicsit túljátszott részek, csak azt mondhatom, hogy mindegyik előadó tehetséges, alázatos fiatalember. Az egyetemi színjátszás fontos előadását láttuk. Formanek Csaba ügyesen bánik színészeivel, kiaknázva egyéni képességeiket is. Megérdemelték a vastapsot, indokolt volt a plusz előadás."
Fejet hajtok az ifjú színészek előtt

********************************

"Hubay Miklós, a SZESZ társulatának meghatározó lelki barátja egy munkadarabbal ajándékozta meg őket. A darab még félkész, de Czene Zoltán és társai olvasatában így is látszott, hogy a szerepek játékért kiáltanak. Ezért a színészek nem is maradhattak a felolvasás szigorú keretei között, kitörtek a szavak és a székek fogságából, már-már eljátszva azt, amit a jövőbeli szerepről ebben a nyers állapotában elképzelnek."
Felolvasószínház, időutazás?


2008.08.05

forrás: MASZK

Az Irodalmi Jelen kritikus tudósításai

A szerző: Boldog Zoltán.

"A szerelem emlékké, nosztalgikussá válása kerül még véletlenül sem a megfelelő helyére, és be kell vallani: jó ez így. Illetve: ez csak így lehet jó, hiszen még európai komolysággal sem hozható át egy az egyben Orfeusz gyásza. Ooorfeusz tehát nem más, mint három test a kedves elvesztése utáni feltörő szerelemre hangolva. Talán közhelyesnek tűnik, prózában talán az is, mozdulatokban koránt sem."
Szálkák a színpad alól I. - Kritikus tudósítások a 18. szegedi THEALTER fesztiválról

****************************

"Nehéz lesz bármely előadásnak Menszátor Héresz Attila női átváltozását fölülmúlnia, hiába tudjuk, hogy a fesztivál java még hátra van. Színész, szerep, díszlet, hang, szöveg, tartalom, önreflexió teljes egységét nyújtja a produkció. Egy monodráma, amelyben Mari egy percig sem hagyja lankadni a figyelmet, aki a talapzatba, falba építve vagy éppen saját sírgödrében is képes dinamikus, ironikus, szórakoztató és Jászai-kultuszra nézve is sokatmondó lenni."
Szálkák a színpad alól II. - Kritikus tudósítások a 18. szegedi THEALTER fesztiválról

****************************

"A harmadik és negyedik napon megteremté a fesztivál a végleteket. Rudolf Hess tízprancsolatától nehezen járható ösvények vezetnek Bozsik Yvette Társulatának Lélektáncához. Próbára tett befogadó, aki felteheti magának a kérdést: segít-e az előadás átlépni a határokat, vagy csak még nagyobb kétségeket hagy."
Szálkák a színpad alól III. - Kritikus tudósítások a 18. szegedi THEALTER fesztiválról

****************************

"A 2008-as Thealter legsikerültebb előadásai és darabjai a kritikus szerint a következők.
Az Aranyszálka Díj dobogósai:

1. helyezett A Jászai című előadás, mert igazi színház volt, szabad és kihagyhatatlan. Mindez megosztva a kanadaiak Bizzarium:Aqurium produkciójával, amelyért minden este érdemes volt kilátogatni a Klauzál térre.

2. helyezett Rudolf Hess késleltetett valóságshow-ja, mert pengeélen táncolt, és tudtunk nevetni rajta, de éreztük is a súlyát.

3. helyezett a Lélektánc, mert még mindig dolgozik bennem, megosztva a Klamm háborújával, mert harsánysága ellenére nevettetett és elszomorított."
Szálkák a színpad alól IV. - Kritikus tudósítások a 18. szegedi THEALTER fesztiválról


2008.08.05

forrás: MASZK

A HMG előadásáról - kicsit tágabb kontextusban

"A diákok belekóstoltak az élet sűrűjébe is: megtanulták, hogyan kell szemérmetlenül szembe dicsérni a választópolgárokat, miként elegyedjenek kötetlen beszélgetésbe a nép egyszerű gyermekével, s azt is mikképpen győzzék meg őszintén és hitelesen választóikat arról, hogy rájuk adják voksaikat. Ezt az ígérgetési verseny követte, a jelöltek "vezetékes sört", örök életet, sőt hegyet is ajánlottak szegedi hallgatóságuknak, majd szónoki képességükről adhattak számot a nézőknek."
Szatirikus színdarab a hazai politikai élet visszásságairól

2008.08.05

forrás: MASZK

Az aradi Nyugati Jelen híre a Hess-előadásról

"Az előadás – amelyet különben a THEALTER Rádió élőben közvetített – zsúfolt ház előtt ment (sokan álltak is!) a szegedi régi zsinagógában, és nagyon nagy sikert aratott – számolt be a Nyugati Jelennek a rendező."
Kiss Károly: Nagy siker Szegeden is - Rudolf Hess tízparancsolata

2008.08.05

forrás: MASZK

Lineas blogja - sok minden mellett ott a THEALTER is

"Menszátor Hérész Attila szájából hangoztak (harsogtak) el e mondatok Jászai Mariként, pontosabban Jászai Mari emléktáblájának féldomborműveként... a régi Hungáriában. Borzongatóan nagyszerű volt az előadás. Újraéltette bennem egykori lobogó (de mára már csak parázsló) színházrajongásom. (de úgy látszik, amíg van parázs, abból újra lehet tűz - ha van, ami-aki fellohasztja) Ha olyan mondatok és úgy hangzanak el, elevenednek meg a színpadon, amik fontosak, erősek, túlmutatnak mindenfajta esetlegességen, de mégis érzékletesek - nem elvontak - lényegüknél fogva. A Jászai Mari naplójából, leveleiből írt, s bravúrosan- remekül előadott monodráma ilyen volt. Egy élő, megszólaló emléktábla. Múlt-jelen. Élet-örökkévalóság. Emberi-szinészi sors, akkor és most. Nő-férfi. (Nincs sok különbség az ellentétpárok közt. Egységet alkottak.)"
http://lineas.freeblog.hu

2008.08.05

forrás: MASZK

Előzetes a kultúra.hu-n

"Szóval hűség a régi barátokhoz, nyitottság az ismeretlen felé - talán így lehetne legrövidebben jellemezni a fesztivál szellemiségét. A rendezvény címében is hangsúlyozott átváltozással idén új történet kezdődik, amely az újdonságok bevezetése mellett védjegyévé vált hagyományait sem adja fel. Próbajárat az idei találkozó, bár az alapgondolat már gyökeret vert: a Thealter ettől az évtől fogva egy gondolat köré szervezi programsorozatát."
Ibos Éva: Fesztivál kalandvágyból

2008.08.04

forrás: MASZK

Előzetes a hír6.hu-n

"A színház átváltozása. Nem feltétlen a klasszikus felállásról szól ma már ez az organikus építmény, hogy a néző néz a színész játszik. Inkább szól az átváltozásról, a szerkezeti elemek, tartó oszlopok átrendeződéséről, a benne felgyülemlő gondolatok, érzések összeállását követő átváltozásról, a hatások okozta metamorphosis-ról."
Bene Zsuzsa: Metamorphosis – Thealter 2008-ban

2008.08.04

forrás: MASZK

Önként, dalolva!

Valaczkay Gabriella írása a Népszabadság 2008. május 30-i számában a nyári fesztiválok önkénteseiről:

Parlagfűgyűjtő, szemét- és jegyszedő, színpadtakarító, lóti-futi, számolózseni, tolmács, statiszta kerestetik! Munka: sok. Fizetés: semmi. Van, akinek ez megéri? - kérdeztük a nyári fesztiválönkéntességről a Bűvészetek Völgye, a szegedi szabadtéri, a Thealter és Zsámbék szervezőit.

- Egyszer a külföldi színész torkán úgy megakadt a halszálka, hogy az ügyeletre kellett rohannunk vele - meséli a szegedi Thealter fesztivál programszervezője, Bodon Györgyi, amikor azt kérdezem: mi minden fér bele önkénteseik "munkaköri leírásába". - Előfordult az is, hogy több köbméter földet, tyúkot vagy hörcsögöt kellett szereznünk az előadásra.
Ennél jellemzőbb segítőmunka a hazai nyári fesztiválokon a "lóti-futizás", ami fesztiválújságok, műsorfüzetek, szórólapok, üzenetek ide-oda röpítését jelenti. Van még díszletcipelés, jegyárusítás és -szedés, színpadtakarítás, színészkísérés.
A Szegedi Szabadtéri Játékokon méretei miatt szükség van közönségirányítóra is: hol a keresett nézőtéri szektor, a mosdó, a büfé. - Állandó telefonkapcsolatban vagyunk a Dóm téren dolgozó, rendszerint művelődésszervező szakos önkénteseinkkel - magyarázza az igazgatóhelyettes, Herczeg Tamás. - Ha késne a kezdés, eleredne az eső, rajtuk keresztül tájékoztatjuk a közönséget. Cserébe szabad bejárást kapnak az előadásokra, meg egy kis pluszképzést a fesztivál működéséről a nyári gyakorlatuk kiegészítéseképp.
Ha már az ellenszolgáltatásoknál tartunk, az idei, július végi Thealter ebben is különleges. Évi 30-40 önkéntesüknek ebédjegyet adnak, a fesztivál végén pedig össznépi halászlevezéssel ünnepelnek. Ami itt kellemetlen: a parányi nézőterekre gyakran pont az egész nap güriző segítők nem férnek be. A Thealteren hat éve önkénteskedő Petró Annamária szerint viszont kárpótolja őket, hogy évente egy hétre közvetlen színházközelben lehetnek. Bár Annamari politológiát hallgat, minden vágya, hogy egyszer színházban dolgozzon - a háttérben, szervezőként. Kilenc éve kapcsolatokat építeni jött a szegedi fesztiválra, azóta visszatérő társulatai, barátai vannak. Rutinosan megoldja, ha a gondjaira bízott színészcsapatot kidobják a kollégiumból, ha elszállítják a tilosban parkoló autójukat, vagy ha fél délelőtt az egyik produkcióban szereplő kismalacra kell vigyáznia.
Ennél sokrétűbb segítőkben már csak a Bűvészetek Völgyének szervezőgárdája reménykedik, ők idén pályázatot írtak ki a rendezvénysorozat körüli munkákra. ÖnSePá - Önkéntes Segítők Pályázata - így nevezik az ingyenes segítőknek szóló kiírást, ahol edzett orrú fiatalokat parlagfűgyűjtésre, a kevéssé finnyásakat szemétszedésre és falutakarításra, a sportosakat lóti-futinak, a szociálisan érzékenyeket nyugdíjaskísérőnek és véradósegítőnek várják. Márta István igazgató ugyancsak a civil kurázsira apellál a völgy tolmácsainak, újságíróinak, tévéseinek, dizájnereinek és számolózsenijeinek toborzásánál - nem mintha nem fizetne nekik szívesen.
Csakhogy idén pénz híján marad el a huszadik, jubileumi Művészetek Völgye. Márta Istvánék reménykednek, hogy jövőre méltó születésnapot rendezhetnek évről évre csökkenő állami támogatásból is fönnmaradó fesztiváljuknak. Addig megtartják a Bűvészetek Völgyét - ahogy Márta mondja -, a performance jellegű fesztivált, ahol nemcsak a falutakarítóknak, hanem a fellépő művészeknek is igyekeznek kitapintani a nonprofit vénáját. Így magas állami kitüntetésekkel a tarsolyukban jönnek hozzájuk fellépni - útiköltségért és zsíros kenyérért - színészek, zenészek, például Babos Gyula, Jordán Tamás, az Amadinda Együttes, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház társulata, a Budapest Ragtime Band, a Ráckevei Anna-Horváth Lajos Ottó színészházaspár, valamint Veszprém város művészcsoportjai.
Ahogy a kapolcsiak, megszokta már a Zsámbéki Szombatok Nyári Színházát szervező Mátyás Irén is: ha fesztivált akar, jobb a saját kezébe vennie a dolgokat, mint például önkormányzatuk húsosfazeka körül sündörögni. A zsámbéki stáb hivatásos szabadtéri színházként a kulturális minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatain is rendszeres forráshoz juthat. Helyi képviselő-testületük azonban nem találja elég vonzónak programjaikat, hogy pénzt adjon rájuk. Ezért a fesztivált bonyolító Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület a hiányzó forintokat díszlet- és jelmezkészítő, rendezvényszervező és plakáttervező önkéntesek munkájával pótolja. Az már csak a hab a tortán, hogy vezetékes víz nélküli játszóhelyük tartályait a szimpatikus helyi tűzoltó-egyesület mindig föltölti, ráadásul ott őrködik előadásaikon. Mondják ugyanis, minden nyáron beköszönt néhány szokatlanul forró zsámbéki este.
Többnyire szombaton.

A cikk eredetiben itt.

2008.06.10

forrás: MASZK

Az oldal tetejére
 

2024 THEALTER

Impresszum    Oldaltérkép    Adatvédelmi elveink   Bejelentkezés   Regisztráció